Prosessen

«Tett oppfølging av dedikerte trenere»

På Storeskiva Trening skal vi hjelper vi deg mot dine mål. På veien er det mange ting vi kan gjøre, avhengig av hvem du er, treningsstatus, dine mål og dine egenskaper. Vi har ikke tro på at ett treningsprogram kan gjøre dette for deg. Vi må se hvem du er, og hva du trenger.

Er du ute etter det «perfekte treningsprogram» som garanterer at du når dine mål, så må du nok lete andre steder. Det vi skal prestere er tett, personlig oppfølging av deg, hvor vi sammen jobber for å få deg til å prestere opp mot ditt maksimale. Sammen finner vi ut hva som er viktigst for deg å jobbe med, og så bruker vi de beste metodene for å utvikle disse egenskapene.

De fleste har mye å gå på fysisk, og her må det legges ned en solid jobb. Men sykling er langt ifra kun fysikk og tall. Kanskje er det noe helt annet enn FTP eller Vo2max som er din begrensning? Kanskje er det først og fremst mentale, taktiske eller tekniske ting som gjør at du ikke presterer på det nivået du ønsker?

Mange utøvere ønsker å sette full fart framover mot målet de har satt seg. Men før vi kjører avgårde må vi finne ut hvor vi står, og hvilken vei vi skal ta. Vi må evaluere. Sammen gjør vi en kapasitetsanalyse av dine fysiske, tekniske, mentale og andre ferdigheter.

Deretter gjør vi en arbeidskravsanalyse av målet ditt, og sammen lager vi et sett med mål som er Spesifikke, Målbare, tildelt Ansvar, Realistiske og Tidsrelaterte (SMART).

Deretter legger vi sammen en plan for hvordan vi skal nå målene dine med forskjellige treningsmetoder. Du må være med slik at vi kan lage en plan som du klarer å gjennomføre.

Treningen utfører du, etter våre konkrete instrukser i treningsdagboka Trainingpeaks, eller gjennom kontakt med oss.

Treningen evalueres i Trainingpeaks, og du får tilbakemelding slik at vi hele tiden hever kvaliteten på arbeidet som gjøres.

Slik går hjulet rundt og rundt, med plan, utførelse og evaluering på øktnivå, periodenivå eller årsnivå.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Målestning planlegging utføre evaluere

hjelpemann

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.