Kategorier
aerodynamikk Blogg tempo Ukategorisert

NM Master tempo

NM for Master i år er rett rundt hjørnet, og med en tempoløype som har skapt en del diskusjoner. Flere store arrangører har jo laget tempoer med bakkeavslutning, og det er det som venter oss over 30 i Hurdal i år. Hva slags utstyr skal du bruke, og hvordan skal du disponere kreftene? Det skal vi se litt nærmere på her.

invitasjon master NM

Løypa er 11,1km, og består av 2 hoveddeler. Starten er i hovedsak slakt nedover i 6,5km. Slutten er 4,5km med stigningsprosent på 4,8%.

Det jeg vil gå gjennom i denne bloggen er effekten av disponering og effekten av forskjellig utstyr.

Stravasegment og kart av løypa

Mywindsock

Mywindsock er et online verktøy som er et meget nyttig hjelpemiddel for å estimere effekten av utstyr og disponering. Jeg er på ingen måte sponset av denne tjenesten, og betaler for den som de fleste andre.

I Mywindsock kan en laste inn løypa fra et annet program som Strava eller Ridewithgps, og ut gir den oss et estimat på hvor fort det vil gå. Da trenger den selvfølgelig en del inforamasjon av oss. Hvilken watt du vil kjøre flatt, nedover og oppover. Den trenger også å vite din totalvekt, din rullemotstand, og din CdA.

Det er også en funksjon hvor vi kan lage intervaller, og justere parametrene vekt, watt og cda for hvert av disse intervallene.

Det er veldig nyttig for oss, hvor vi kan plotte inn tall og se effekten av høyere watt og høyere CdA.

Mywindsock skjembilde
Mywindsock er et fint verktøy til å estimere forskjellige scenarioer.

Disponering

For å se på effekten av disponering la jeg inn noen estimater i Mywindsock, både i den raske starten og i bakken på slutten. Estimatet tok utgangspunkt i den watten jeg regner med å klare, med snitt på 361w. Min totale vekt med sykkel, sko, hjelm, klær og alt er 90,5kg, og rullemotstand med mine GP 5000 dekk på 0,004. CdA på temposykkel regner jeg til 0,215, og CdA på en ganske aero landeveisstilling 0,27 og klatreposisjon på 0,3. Det er ganske likt som denne bloggposten «How much faster is a Time Trial Bike?» på Mywindsock.

Hvor mye fortere går det å legge i 20w mer watt i starten og på slutten?

343w363wTid/prosent spart ved 20w mer
Starten TT8:007:520:081,7%
361w381wTid/prosent spart ved 20w mer
Slutten TT12:1511:420:334,4%
Effekt av å yte 20w mer på tiden på starten og på slutten av løpet

Vi ser tydelig at du får mer igjen for watten du legger igjen på slutten, enn det første partiet. 20w mer gir 8-11sekunder raskere tid i starten, og 33sekunder om du bruker 20w mer på slutten.

For å komme raskest mulig til mål på 361w, så er derfor rådet å kjøre ca 340w i det flate partiet, og ca 380w i bakkepartiet. Det vil gi ca 20 sekunder raskere tid totalt.

Effekt av utstyr

Hvilket utstyr skal du bruke, og vil det lønne seg å bytte sykkel? Hvor mye er det å tjene på temposykkel i det første partiet, og er det fortsatt lønnsømt i bakken?

For å beregne dette har jeg estimert landeveisykkelen som 2kg lettere enn temposykkelen, og jeg har estimert tider både med temposykkelen i bøylen og oppe i klatreposisjon.

361wTidsforskjell
Starten TT CdA 0,21508:00
Starten landevei CdA 0,2708:45-0:45
381wTidsforskjell
Slutten TT CdA 0,21511:420
Slutten TT opp CdA 0,2712:07-0:25
Slutten TT CdA 0,312:20-0:38
Slutten landevei CdA 0,27 88,5kg11:56-0:14
Slutten landevei CdA 0,3 88,5kg12:11-0:29
Temposykkel beregnes til 45 sekunder raskere i starten.
Aerodynamikk ser fortsatt ut til å ha noe å si i denne hastigheten.

Estimatene sier at temposykkel er ca 45 sekunder raskere i det flate partiet. Dette er nok ingen overraskelse, men det er jo avhengig av hvor aerodynamisk du klarer å ligger på landeveissykkelen.

Estimatene sier fortsatt at temposykkel er raskest oppover, og aerodynamikk ser fortsatt ut til å ha en del å si. En 2kg lettere sykkel vil kun spare 11 sekunder på tiden, mens temposykkel vil spare 25-40 sekunder.

Hvor aero klarer du å være oppover bakken? Jeg har tatt med estimater både på CdA 0,27 og 0,3, så en får sett forskjell på aerodynamikk.

Sykkelbytte?

Dette er kun teoretiske estimater, og det er noen spørsmål. Klarer du å produsere like mye watt på temposykkelen som på landeveissykkelen? Klarer du å produsere like mye watt nede i bøylen som oppe i klatrestilling? Det er ikke usannsynlig å anta at en klarer å yte 20w mer på landeveissykkelen som på temposykkelen. Legger en sammen 11 sekunder på lettere sykkel, samt 33 sekunder på 20w mer, så vil landeveissykkelen være ca 20 sekunder raskere enn temposykkelen opp bakken.

Om en sparer 45 sekunder på temposykkel i første del, og 20 sekunder på landeveissykkel i andre del, så er spørsmålet: Hvor raskt klarer du å bytte sykkel?

Byttesonen ligger meget fint til, like etter en 90 graders sving hvor en likevel må senke farten. Min vurdering er likevel at dette må det spesialtrenes på for at det skal lønne seg.

Hurdal Google Streetview
Bilde hentet fra Google Streetview av skillet mellom starten og slutten. Mulig må en sykle rundt rundkjøringen.

Praksis

Da jeg laget disse estimatene synes jeg tallene ble ganske store i favør aerodynamikk og temposykkel også i bakken, og jeg lurte på om dette også stemte i praksis. Ved to anledninger har jeg vært i løypa og forsøkt forskjellige oppsett i bakken. Ved første anledning brukte jeg temposykkel og så forskjell på bøylen og oppe i klatreposisjon, mens på den andre gangen byttet jeg fra temposykkel til landevei. Utstyret av ikke toppspekket på disse treningene, og det er derfor estimert med CdA på 0,235 og 0,22.

TidTidsforskjellWatt
Estimat cda 0,23512:06365w
Estimat CdA 0,2712:21-0:15365w
Estimat CdA 0,312:33-0:27365w
Praksis TT CdA 0,23510:38365w
Praksis TT CdA 0,2710:58-0:20367w
Praksis TT CdA 0,22 89,7kg10:02394w
Praksis landevei CdA 0,27 88,5kg10:13-0:11405w
Estimatene på landevei vs temposykkel ser ut til å stemme ganske godt med praksis.

Det første vi ser er at estimatet bommer en del på rell tid, faktisk med 90 sekunder. Tidsforskjellene er derimot ikke så forskjellig.

Estimert så skulle det gå 27 sekunder saktere å sitte oppe på temposykkelen, mens praksis viste 15-20 sekunder. Mulig min klatre CdA er nede på 0,27?

Temposykkel vs landeveisykkel er ikke like lett å sammenligne, men temposykkel gikk likevel raskest. Det å holde 400w nede i bøylen ble litt for tungt for meg, så jeg måtte litt ned på siste del. På landeveisykkelen hadde jeg ok kontroll, og med 11w mer gikk det 11 sekunder tregere med landeveisykkel. 11w skulle bli noe sånt som 15 sekunder tidsforskjell, og da blir forskjellen på temposykkel og landevei på ca 20-25 sekunder. Det stemmer ganske godt med estimatene.

Mine resultater fra Stravasegmentet Minneåsen climb NM Master 2023

Oppsummering

Jeg har gjort en del estimater og vist hvorfor det lønner seg å bruke mest krefter i bakken vs i det flate partiet. Vi har også sett at aerodynamikk har en del å si også oppover på 4-5% bakke. Det viste både teori og praksis.

Det vi ikke vet derimot, er hvor mye du klarer å yte på temposykkelen vs landeveissykkelen. Det er kanskje på tide å prøve det ut?

En annen ting er at disse beregningene er gjort med min watt og fart, og det kan være forskjellig når farta går ned.

Helt til slutt!

Har du ikke temposykkel? Synes du dette ble vanskelig? Vil du bare sykle?

Kjør med det du har!

Husk at dette er Master, og som i annen idrett så er det en del alvor men aller mest moro. Noen skal komme først og noen skal komme sist. De fleste er midt i mellom. Så om du ikke er meldt på, så meld deg på idag! Påmeldingsfristen er lørdag 17.juni kl 23.59

Meld deg på i EQ Timing

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.